Bác Tôn với Quốc hội khóa I (1946 - 1960)

Với 83 hình ảnh, triển lãm giới thiệu đến công chúng sự ra đời của Quốc hội Việt Nam trong hoàn cảnh chiến tranh, đó vừa là thành quả, vừa là yêu cầu bức thiết của cách mạng. Thắng lợi của Tổng tuyển cử đánh dấu bước trưởng thành của Nhà nước cách mạng Việt Nam, mở ra một thời kỳ mới, thời kỳ đất nước có Quốc hội Chính phủ thống nhất, bản Hiến pháp tiến bộ và một hệ thống chính quyền hoàn toàn đầy đủ danh nghĩa về mặt pháp lý để đại diện cho Nhân dân Việt Nam về đối nội, đối ngoại.
Với vai trò là Phó trưởng Ban rồi Trưởng Ban Thường trực Quốc hội, Bác Tôn đã có nhiều đóng góp trong việc chỉ đạo thực hiện kháng chiến, kiến quốc. Bác đã dành nhiều thời gian để gặp gỡ các nhân sĩ trí thức, tôn giáo nhằm tuyên truyền chính sách đại đoàn kết toàn dân; tiếp xúc, lắng nghe và giải quyết nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân trên nền tảng lợi ích chung của dân tộc. Từ đó góp phần quyết định thắng lợi của kháng chiến.

 

 

Đăng ký tham quan
Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau.
Đăng ký tham quan
Sổ lưu niệm
 • Sổ lưu niệm 4
  Sổ ghi cảm tưởng về chuyến tham quan Bảo Tàng Tôn Đức Thắng  
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 3
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 2
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/2/1999     Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/1999, tôi thăm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xin trồng một cây lưu niệm.      Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 1
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm