Cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Phan Văn Hậu 

Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng


Không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam, vừa làm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tấm gương gần gũi, sinh động trong mỗi người dân Thành phố Hồ Chí Minh; tôn trọng và phát huy các giá trị văn hóa Việt Nam, suốt đời chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc, vì sự phát triển của đất nước và hạnh phúc của nhân dân. Do đó, việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và Bảo tàng Tôn Đức Thắng nói riêng, sẽ góp phần làm cho mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động đang công tác tại đơn vị có thể cảm nhận, tiếp thu và phát huy sức mạnh văn hóa Việt Nam hiệu quả hơn theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là quy hoạch phát triển các công trình văn hóa, các thiết chế văn hóa mà còn bao gồm cả sự phát triển kinh tế xã hội, các hoạt động văn hóa, nghệ thuật mang tính tư tưởng, thẩm mỹ, phong phú hấp dẫn gắn với cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - anh hùng giải phóng dân tộc, nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam.
Là thành phố vinh dự mang tên Bác, Thành phố Hồ Chí Minh có trách nhiệm cao hơn trong việc giữ gìn và phát huy các di sản văn hóa của Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm cho Hồ Chí Minh hiện hữu như người công dân đặc biệt của thành phố để người dân ở các địa phương khác đến với thành phố sẽ cảm nhận, hiểu được sâu sắc hơn về Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh văn hóa Việt Nam.
Thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18 tháng 5 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Kế hoạch số 03/KH-CĐBTTĐT ngày 10 tháng 4 năm 2023 của Công đoàn Bảo tàng Tôn Đức Thắng về tổ chức thi viết cảm nhận về không gian văn hóa Hồ Chí Minh.
Đến với cuộc thi viết cảm nhận của bản thân về không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại đơn vị mình đang công tác, tôi xin được chia sẻ cảm nhận của mình như sau:
Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng được triển khai thực hiện từ tháng 3/2023 và đưa vào hoạt động từ tháng 4/2023. Hiện nay, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đang trong thời gian xây dựng mới, do đó, đơn vị đã sử dụng một phần nhỏ diện tích trong phòng họp để trưng bày hình ảnh, các câu nói, câu chuyện về quê hương, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh, xây dựng tủ sách Bác Hồ. Không gian văn hóa cũng được trưng bày rất nhiều sách viết về Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Tuy diện tích bố trí không gian văn hóa Hồ Chí Minh bị hạn chế, nhưng nguồn tư liệu, hình ảnh, đề cương triển lãm được Hội đồng khoa học đơn vị thông qua lựa chọn trưng bày với nhiều chủ đề phong phú, đa dạng:
1. Quê hương, gia đình Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2. Hành trình tìm đường cứu nước.
3. Chủ tịch Hồ Chí Minh - Người sáng lập Đảng Cộng sản Việt Nam, lãnh đạo xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đấu tranh giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.
4. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh - noi gương Chủ tịch Tôn Đức Thắng.
Bên cạnh đó, không gian văn hóa Hồ Chí Minh được tổng hợp và thực hiện trên ứng dụng mã QR để viên chức, người lao động có thể tự tra cứu nội dung, xem hình ảnh, tư liệu về Chủ tịch Hồ Chí Minh thông qua các đề cương triển lãm tại đơn vị.
Đây không chỉ là hình ảnh trực quan, mà từng câu nói, câu chuyện của Bác Hồ có tác động đến mỗi cán bộ đảng viên, viên chức, người lao động trong đơn vị qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ hàng tháng, sinh hoạt dưới cờ và các buổi sinh hoạt chuyên đề của Đoàn thanh niên được tổ chức tại đơn vị. Qua đó, giúp cho mỗi viên chức, người lao động đơn vị tìm hiểu thêm về lịch sử dân tộc Việt Nam, tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong cuộc sống hàng ngày.
Là một viên chức đang công tác tại Phòng Hành chính - Tổng hợp, bản thân khi nghiên cứu, tìm hiểu về các mẫu chuyện kể Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tôi nhận thấy được những giá trị sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt Nam, vừa làm cho Chủ tịch Hồ Chí Minh trở thành tấm gương gần gũi, sinh động.
Khi nghiên cứu, tìm hiểu những mẫu chuyển kể của Bác tại không gian văn hóa Hồ Chí Minh, tôi cảm nhận như mình đang ở một thư viện thu nhỏ, theo quan điểm cá nhân, tôi nghĩ rằng, không chỉ học ở Bác qua sách vở, tư liệu. Tại đây, chúng ta sẽ có nhiều hoạt động trao đổi, chia sẻ về Bác như tinh thần tự học, tầm nhìn xa, cách mở rộng tư duy. Không gian văn hóa Hồ Chí Minh là nơi để cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động đơn vị nghiên cứu, học tập về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, là nơi cung cấp những thông tin chính thống và giáo dục lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc.
Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm thiết thực gắn với công việc hàng ngày như: giao tiếp ứng xử với đồng nghiệp, nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong công việc, chịu khó không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí…
Tóm lại, không gian văn hóa Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố là nguồn sức mạnh đặc thù của con người tại thành phố mang tên Bác.
Một số hình ảnh không gian văn hóa Hồ Chí Minh được thực hiện tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng:

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh khi hoàn thành và đi vào hoạt động.

 Viên chức Bảo tàng Tôn Đức Thắng đọc sách về Chủ tịch Hồ Chí Minh.

 

 

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh với nội dung phong phú, đa dạng, được viên chức Bảo tàng Tôn Đức Thắng nghiên cứu, tìm hiểu.

Đăng ký tham quan
Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau.
Đăng ký tham quan
Sổ lưu niệm
 • Sổ lưu niệm 4
  Sổ ghi cảm tưởng về chuyến tham quan Bảo Tàng Tôn Đức Thắng  
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 3
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 2
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/2/1999     Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/1999, tôi thăm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xin trồng một cây lưu niệm.      Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 1
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm