Bài viết

Bài viết

Cảm nhận về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Cảm nhận về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

03/01/2024

239 Lượt xem

Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh vừa đáp ứng nhu cầu thể hiện tình cảm son sắt của Nhân dân đối với Người vừa là sự lan toả mạnh mẽ về tư tưởng, văn hoá và đạo đức của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến mọi tầng lớp Nhân dân…
Xem thêm
Bảo tàng Tôn Đức Thắng xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Bảo tàng Tôn Đức Thắng xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

03/01/2024

177 Lượt xem

Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng đảng viên, viên chức, người lao động, đoàn viên - thanh niên Bảo tàng Tôn Đức Thắng
Xem thêm
Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"/

Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"/

03/01/2024

643 Lượt xem

Văn kiện Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng: “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở thành một không gian văn hoá Hồ Chí Minh, nơi tư tưởng, đạo đức phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn hiện hữu, và trở thành tài sản tinh thần, giá trị văn hóa đặc trưng của người dân, cán bộ, đảng viên của thành phố mang tên Bác”.
Xem thêm
Bài viết cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - 2023

Bài viết cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - 2023

20/12/2023

817 Lượt xem

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Di sản viên hạng III, Phòng Giáo dục - Truyền thông Bảo tàng Tôn Đức Thắng Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh vừa đáp ứng nhu cầu thể hiện tình...
Xem thêm
Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - 2023

Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - 2023

20/12/2023

734 Lượt xem

Nguyễn Thanh Hải Di sản viên hạng IV, Phòng Sưu tầm - Trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng Không gian văn hóa là môi trường văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với một không gian, thời gian, vùng lãnh thổ hay một cộng đồng người cụ thể nào...
Xem thêm
Cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

Cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh" - BẢO TÀNG TÔN ĐỨC THẮNG

20/12/2023

261 Lượt xem

Phan Văn Hậu Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng Không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt...
Xem thêm

Giờ mở cửa

     Hiện nay, Bảo tàng Tôn Đức Thắng đang trong giai đoạn thực hiện dự án xây dựng mới nên chưa phục vụ khách tham quan. Bảo tàng phục vụ công chúng dâng hương và tham quan tại Bảo tàng Hồ Chí Minh (số 01 đường Nguyễn Tất Thành, Phường 13, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh) vào các ngày trong tuần (trừ thứ Hai)

Sáng: 7 giờ 30 đến 11 giờ 30.

Chiều: 13 giờ 30 đến 17 giờ.

 

Địa chỉ

Xem bản đồ chỉ đường
Đăng ký tham quan