Cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Phan Văn Hậu  Chuyên viên, Phòng Hành chính - Tổng hợp Bảo tàng Tôn Đức Thắng Không gian văn hóa làm cho mọi người hiểu biết sâu sắc về thân thế, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vừa khẳng định sức mạnh của văn hóa Việt...

→ Xem thêm

Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Nguyễn Thanh Hải  Di sản viên hạng IV, Phòng Sưu tầm - Trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng Không gian văn hóa là môi trường văn hóa tiêu biểu, đặc sắc, gắn liền với một không gian, thời gian, vùng lãnh thổ hay một cộng đồng người cụ thể nào...

→ Xem thêm

Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Nguyễn Huỳnh Tấn Hiệp  Di sản viên hạng III, Phòng Sưu tầm - Trưng bày Bảo tàng Tôn Đức Thắng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh không chỉ là địa điểm hữu hình mà còn bao gồm những giá trị về tinh thần của tư tưởng, đạo đức, phong cách,...

→ Xem thêm

Bài cảm nhận về "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Ngô Thị Hồng Quế Di sản viên hạng II, Phòng Giáo dục - Truyền thông Bảo tàng Tôn Đức Thắng   Văn kiện Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định phương hướng: “Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh trở...

→ Xem thêm

Bảo tàng Tôn Đức Thắng xây dựng "Không gian văn hóa Hồ Chí Minh"

Nguyễn Đình Phấn Di sản viên hạng III, Phòng Kiểm kê - Bảo quản Bảo tàng Tôn Đức Thắng Phát huy giá trị tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thấm sâu vào từng đảng...

→ Xem thêm

Cảm nhận về “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” tại Bảo tàng Tôn Đức Thắng

Nguyễn Thị Tuyết Nhung Di sản viên hạng III, Phòng Giáo dục - Truyền thông Bảo tàng Tôn Đức Thắng Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh là một quyết sách độc đáo của Thành phố Hồ Chí Minh vừa đáp ứng nhu cầu thể hiện tình...

→ Xem thêm

Kết quả Hội thi “Viết bài cảm nhận về không gian Văn hóa Hồ Chí Minh”

Thiết thực tổ chức các hoạt động kỷ niệm 48 năm Ngày giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2023) kỷ niệm 137 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886 – 01/5/2023), kỷ niệm 133 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 – 19/5/2023), gắn với sự kiện...

→ Xem thêm

Tổ chức thi viết bài cảm nhận về Không gian Văn hóa Hồ Chí Minh

Tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức viên chức, người lao động về việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh và gắn liền với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại đơn vị. Được sự đồng ý của cấp Ủy...

→ Xem thêm
Đăng ký tham quan
Các bạn có thể đăng ký tham quan trực tuyến bằng cách điền vào các thông tin sau.
Đăng ký tham quan
Sổ lưu niệm
 • Sổ lưu niệm 4
  Sổ ghi cảm tưởng về chuyến tham quan Bảo Tàng Tôn Đức Thắng  
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 3
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 2
  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 4/2/1999     Nhân kỷ niệm 69 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3/2/1930 - 3/2/1999, tôi thăm Bảo tàng Tôn Đức Thắng và xin trồng một cây lưu niệm.      Bác Tôn Đức Thắng là nhà cách...
  Xem thêm
 • Sổ lưu niệm 1
     Trường ĐHKHXH & NV – ĐHQG thành phố Hồ Chí minh.                                                         Đoàn khoa Ngữ văn anh                    ...
  Xem thêm